A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381655. látogatója

Budapest

2013. október 28.,

hétfő


 

177. szám


 

Ára: 3250 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2013. (X. 28.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
79510
61/2013. (X. 28.) BM rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról
79519
99/2013. (X. 28.) VM rendelet
Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
79552
30/2013. (X. 28.) AB határozat
A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
79556
31/2013. (X. 28.) AB határozat
A Kúria Kvk.II.37.215/2012/2. számú végzése, valamint az Országos Választási Bizottság 41/2012. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
79565
1777/2013. (X. 28.) Korm. határozat
Az AGR_PIAC_2013 kódszámú ("Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban" című) pályázati kiírás keretösszegének megemeléséről és a kiírásra benyújtott projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
79573
1778/2013. (X. 28.) Korm. határozat
Egyes saját hatáskörben történő beszerzések során a szerződések időbeli hatályára vonatkozó korlátozás alóli mentesítésről
79575
1779/2013. (X. 28.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0026 azonosító számú ("M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna szakasz II. ütem megvalósítása Hegyfalu-Csorna szakasz a 105+800-139+165 km sz. között" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
79578

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.