A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380648. látogatója

Budapest

2013. október 25.,

péntek


 

176. szám


 

Ára: 4300 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
372/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet között a migráció területén folytatandó együttműködésről szóló, 1995. december 18-án, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről
79417
373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról
79420
374/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
79421
375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
79428
376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
79436
377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
79443
378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
79446
379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
79448
380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet
A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
79454
3/2013. (X. 25.) KüM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
79456
Köf.5042/2013/5. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
79460
Köf.5039/2013/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
79465
1759/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
79468
1760/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a katonák és a háborús polgári áldozatok sírjairól, valamint a nekik szentelt emlékhelyekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
79468
1761/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
79468
1762/2013. (X. 25.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
79469
1763/2013. (X. 25.) Korm. határozat
Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat, továbbá szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról
79476
1764/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
79476
1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat
2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról
79477
1766/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról
79483
1767/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A regionális Közlekedési Központok részvényvásárlási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
79486
1768/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A 2014–2020 vidékfejlesztési program elindításával összefüggő finanszírozási kérdésekről
79488
1769/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről
79488
1770/2013. (X. 25.) Korm. határozat
Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
79489
1771/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számú („Dolgozva tanulj!” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
79491
1772/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 4. prioritásának módosításáról
79496
1773/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-2011-2013-0036 azonosító számú („Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és forrásának biztosításáról
79499
1774/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről
79501
1775/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú („Újra tanulok!” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
79504
1776/2013. (X. 25.) Korm. határozat
A KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú („Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
79506
131/2013. (X. 25.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
79508

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.