A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381303. látogatója

Budapest

2013. október 24.,

csütörtök


 

175. szám


 

Ára: 3250 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
79345
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
79350
370/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
79382
371/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
79384
60/2013. (X. 24.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról
79386
98/2013. (X. 24.) VM rendelet
A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól
79388
1748/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
79396
1749/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A Magyar Posta Zrt. tevékenységének áttekintéséről és kisebbségi részesedés értékesítésének előkészítéséről
79396
1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról
79397
1751/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
79398
1752/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
79401
1753/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
79403
1754/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges források biztosításáról
79405
1755/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati többségi befolyással működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
79405
1756/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú („Út a szakmaválasztáshoz” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
79407
1757/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
79409
1758/2013. (X. 24.) Korm. határozat
A VKSZ_12 kódszámú („K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” című) kiírásra beérkezett pályázatok támogatásának jóváhagyásáról
79412

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.