A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2013. október 22.,

kedd


 

174. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CLXX. törvény
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről
74220
367/2013. (X. 22.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
79286
97/2013. (X. 22.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról
79288
2/2013. (X. 22.) OGY politikai nyilatkozat
A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben
79339
87/2013. (X. 22.) OGY határozat
Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
79339
88/2013. (X. 22.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról
79340
89/2013. (X. 22.) OGY határozat
A Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
79340
90/2013. (X. 22.) OGY határozat
Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese megválasztásáról
79341
1747/2013. (X. 22.) Korm. határozat
A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
79341

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.