A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381303. látogatója

Budapest

2013. október 17.,

csütörtök


 

172. szám


 

Ára: 6050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CLV. törvény
A támogatott döntéshozatalról
73953
2013. évi CLVI. törvény
A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról
73958
2013. évi CLVII. törvény
A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről
73960
2013. évi CLVIII. törvény
Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról
73961
2013. évi CLIX. törvény
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
73966
2013. évi CLX. törvény
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
73975
365/2013. (X. 17.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
73977
366/2013. (X. 17.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról
73977
67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet
A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól
73978
23/2013. (X. 17.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról
73981
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
73982
62/2013. (X. 17.) NFM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
73988
29/2013. (X. 17.) AB határozat
A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
73990
Köf.5.021/2013/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
73995
Köf.5.030/2013/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
73998
86/2013. (X. 17.) OGY határozat
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről
74001
1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023)
74001
1745/2013. (X. 17.) Korm. határozat
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium működésének finanszírozása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
74085
1746/2013. (X. 17.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) nagyprojekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
74087
130/2013. (X. 17.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
74089

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.