A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2013. október 14.,

hétfő


 

170. szám


 

Ára: 2550 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2013. (X. 14.) MNB rendelet
A „Robert Capa” arany emlékérme kibocsátásáról
73779
17/2013. (X. 14.) NMHH rendelet
Egyes azonosítógazdálkodással összefüggő NMHH rendeletek módosításáról
73781
25/2013. (X. 14.) KIM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megszűnésével és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal létrehozásával összefüggő módosításáról
73800
45/2013. (X. 14.) NGM rendelet
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosításáról
73802
95/2013. (X. 14.) VM rendelet
A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
73806
96/2013. (X. 14.) VM rendelet
A 2013. évi egységes területalapú támogatás, és a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról
73808
1737/2013. (X. 14.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
73810
1738/2013. (X. 14.) Korm. határozat
A KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
73812
1739/2013. (X. 14.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0021 azonosító számú („86. Zalalövő elkerülő szakasz” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és támogatásának jóváhagyásáról
73815
1740/2013. (X. 14.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0022 azonosító számú [„8. sz. főút Várpalota–Veszprém I. szakasz 33+100–39+600 km sz. (Pétfürdő–Hajmáskér) közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
73818
1741/2013. (X. 14.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
73820
1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program meghatározott egészségügyi projektjei támogatásának növeléséről és nagyprojektkénti jóváhagyásukra irányuló támogatási kérelmeiknek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
73822
129/2013. (X. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
73825
6/2013. (X. 14.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
73825
7/2013. (X. 14.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
73826
8/2013. (X. 14.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
73827
9/2013. (X. 14.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
73829
10/2013. (X. 14.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
73830
11/2013. (X. 14.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
73831
12/2013. (X. 14.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
73832

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.