A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2013. február 1.,

péntek


 

17. szám


 

Ára: 1850 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1439
23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet
Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
1441
2/2013. (II. 1.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról
1444
3/2013. (II. 1.) VM rendelet
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról
1456
1032/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1461
1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat
Az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről
1461
1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról
1462
1035/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról
1463
1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról
1463
1037/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” című] projekt forráskeretének módosításáról
1465
1038/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7338 j. úton”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról
1467
1039/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése”című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
1469
1040/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása” című) kiemelt projekt nevesítéséről
1471
1041/2013. (II. 1.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium közötti, a Pákozd–Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
1473
1042/2013. (II. 1.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1475
1043/2013. (II. 1.) Korm. határozat
Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás átcsoportosításáról
1477
13/2013. (II. 1.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1479
14/2013. (II. 1.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
1479
15/2013. (II. 1.) ME határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének kinevezéséről
1480
16/2013. (II. 1.) ME határozat
Az országos rendőrfőkapitány kinevezéséről
1480

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.