A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380645. látogatója

Budapest

2013. október 11.,

péntek


 

169. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
A 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról
73701
360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
73708
361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól
73714
362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
73719
363/2013. (X. 11.) Korm. rendelet
A Külügyminisztérium diplomáciai célokra használt informatikai eszközeinek, hardver- és szoftver összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása szolgáltatás ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó informatikai beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
73721
58/2013. (X. 11.) BM rendelet
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
73722
Knk.IV.37.480/2013/2. határozat
A Kúria határozata
73737
1720/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról
73740
1721/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A közszolgálati életpályához kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatásról és egyéb feladatokról
73746
1722/2013. (X. 11.) Korm. határozat
Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
73747
1723/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlásról
73747
1724/2013. (X. 11.) Korm. határozat
Makovecz Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről
73748
1725/2013. (X. 11.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
73749
1726/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról
73750
1727/2013. (X. 11.) Korm. határozat
Az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiben foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
73754
1728/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátásokhoz kapcsolódóan a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
73756
1729/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendi módosításáról
73758
1730/2013. (X. 11.) Korm. határozat
Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) ideiglenes székhelyére vonatkozó magyar pályázat benyújtásáról és a székhelynek alkalmas épület felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
73760
1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről
73762
1732/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
73764
1733/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekt kifizetéseinek felgyorsításáról
73766
1734/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekt kifizetéseinek felgyorsításáról
73766
1735/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt akciótervi nevesítéséről
73766
1736/2013. (X. 11.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának módosításáról
73768

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.