A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2013. október 10.,

csütörtök


 

168. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CLIV. törvény
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
68698
92/2013. (X. 10.) VM rendelet
A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról
73681
93/2013. (X. 10.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról
73684
94/2013. (X. 10.) VM rendelet
A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról
73694
435/2013. (X. 10.) KE határozat
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke megbízatásának megszűnéséről
73698

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.