A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. október 9.,

szerda


 

167. szám


 

Ára: 2200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet
A felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
68647
59/2013. (X. 9.) NFM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
68658
27/2013. (X. 9.) AB határozat
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos alkotmányos követelményről és bírói kezdeményezés elutasításáról
68659
28/2013. (X. 9.) AB határozat
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
68671
417/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról és megbízás alóli felmentéséről
68680
418/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
68680
419/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
68681
420/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
68681
421/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
68682
422/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
68682
423/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
68683
424/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
68683
425/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
68684
426/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
68684
427/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
68685
428/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
68685
429/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
68686
430/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
68686
431/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
68687
432/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
68687
433/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
68688
434/2013. (X. 9.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
68688
1716/2013. (X. 9.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
68689
1717/2013. (X. 9.) Korm. határozat
A központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges egyes feladatokról
68691
1718/2013. (X. 9.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program forrásából megvalósított közös érdekeltségű hidrometeorológiai hálózatnak az Európai Unió által előírt kötelező fenntartása érdekében a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
68692
1719/2013. (X. 9.) Korm. határozat
A Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola átvétele és további működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
68694

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.