A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381656. látogatója

Budapest

2013. október 8.,

kedd


 

166. szám


 

Ára: 7800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CLI. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
68473
2013. évi CLII. törvény
A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
68545
2013. évi CLIII. törvény
A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
68573
355/2013. (X. 8.) Korm. rendelet
Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
68594
356/2013. (X. 8.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
68595
357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet
A szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
68597
44/2013. (X. 8.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről
68600
91/2013. (X. 8.) VM rendelet
A Békés Megyei Kormányhivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról
68618
1703/2013. (X. 8.) Korm. határozat
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–2022) elfogadásáról
68628
1704/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A 2013/2014. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési program kérdéseiről
68628
1705/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat módosításáról
68629
1706/2013. (X. 8.) Korm. határozat
Az Isztambuli Magyar Intézet létrehozásához szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
68629
1707/2013. (X. 8.) Korm. határozat
Miskolc és térsége kiemelt fejlesztési központtá nyilvánításáról
68631
1708/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A „8. sz. főút Márkó–Herend közötti szakasz 11,5 t burkolat-megerősítés, kapacitásbővítés (63+650–69+055) kmsz.” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
68631
1709/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0037 azonosító számú („»Kalanderdő« – természetközeli élmények a Deseda környékén” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
68633
1710/2013. (X. 8.) Korm. határozat
Az „ERNYÕ_13” kódszámú („K+F+I ernyőprojektek támogatása” tárgyú) pályázat keretében megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek jóváhagyásáról
68633
1711/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív program keretében megvalósítani tervezett egyes szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházások Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról
68635
1712/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
68636
1713/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
68638
1714/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
68640
1715/2013. (X. 8.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0012 azonosító számú [„Győr–Sopron vasútvonal Győr (Rába-híd)–Fertőszentmiklós (kiz.) szakasz engedélyezési tervdokumentáció készítése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
68642
127/2013. (X. 8.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
68644
128/2013. (X. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
68644

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.