A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2013. október 7.,

hétfő


 

165. szám


 

Ára: 2900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXLVI. törvény
A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről
68408
2013. évi CXLVII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
68425
2013. évi CXLVIII. törvény
A Normafa Park történelmi sportterületről
68428
2013. évi CXLIX. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
68431
2013. évi CL. törvény
A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
68433
354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet
A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről
68436
22/2013. (X. 7.) HM rendelet
A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról
68443
90/2013. (X. 7.) VM rendelet
A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
68453
1/2013. (X. 7.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
68465
2/2013. (X. 7.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
68466
3/2013. (X. 7.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
68467
4/2013. (X. 7.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
68468

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.