A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. október 2.,

szerda


 

162. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2013. (X. 2.) MNB rendelet
A „FIFA Világbajnokság Brazília, 2014” ezüst emlékérme kibocsátásáról
68174
55/2013. (X. 2.) BM rendelet
Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról
68176
56/2013. (X. 2.) BM rendelet
Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet módosításáról
68178
24/2013. (X. 2.) KIM rendelet
A közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről
68178
88/2013. (X. 2.) VM rendelet
Az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról
68189
412/2013. (X. 2.) KE határozat
A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
68206
1691/2013. (X. 2.) Korm. határozat
Az Európai Unió által a 2014–2020 közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiáról
68206
1692/2013. (X. 2.) Korm. határozat
A Zichy-hagyaték egységes megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
68207
1693/2013. (X. 2.) Korm. határozat
A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritások keretének növeléséről
68208
1694/2013. (X. 2.) Korm. határozat
Egyes közlekedésfejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
68245
1695/2013. (X. 2.) Korm. határozat
Az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról szóló 1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról
68246
1696/2013. (X. 2.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program nagyprojektjeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről
68246
1697/2013. (X. 2.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című), valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú („Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 42 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére” című) nagyprojektek támogatási kérelmeinek Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
68249
126/2013. (X. 2.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
68251

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.