A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381301. látogatója

Budapest

2013. szeptember 30.,

hétfő


 

160. szám


 

Ára: 6400 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
67995
346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
68007
347/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet
Az igazgatásszervező alapképzési szak elnevezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
68015
348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet
A bioüzemanyagokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
68017
23/2013. (IX. 30.) KIM rendelet
A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
68026
40/2013. (IX. 30.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
68029
41/2013. (IX. 30.) NGM rendelet
A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról
68056
42/2013. (IX. 30.) NGM rendelet
A hitelintézetek befektetési szabályzatáról
68059
1672/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okiratának módosításáról
68061
1673/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
Kiemelt termék saját hatáskörben történő beszerzése során a szerződés időbeli hatályára vonatkozó korlátozás alóli mentesítésről
68061
1674/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról és a Normafa Park kiemelt beruházással összefüggő feladatokról
68062
1675/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégiumi épületének felújításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
68064
1676/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
Az egyszerűsített honosítási, valamint a magyar állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek hatékonyabb külföldi átvétele érdekében a Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
68066
1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról
68068
1678/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
Az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító programról
68085
1679/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú („Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című) konstrukció keretében benyújtott projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
68086
1680/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A Duna transznacionális együttműködési program közös intézményrendszerének felállításához szükséges feladatokról
68121
1681/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról szóló 1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat módosításáról
68121
1682/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő intézmények pályázatairól
68121
1683/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.1.1-07-2008-0014 azonosító számú („61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz építése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
68124
1684/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A DDOP-4.1.3/A-2008-0004 azonosító számú („Zsolnay Kulturális Negyed” című) projekt támogatásának növeléséről és a nagyprojekt támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
68126
1685/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében szükséges további intézkedésről
68128
1686/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról
68130
1687/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma restaurálásának befejezése és a sziráki Teleki-sírbolt teljes helyreállítása céljából a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
68132
1688/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések támogatását célzó Civil Alap – 2014 pályázati programról
68134
1689/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
68134
1690/2013. (IX. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
68136
124/2013. (IX. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
68136
125/2013. (IX. 30.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Sri Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
68137

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.