A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381301. látogatója

Budapest

2013. szeptember 27.,

péntek


 

159. szám


 

Ára: 3950 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXLII. törvény
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról
67906
2013. évi CXLIII. törvény
Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
67906
2013. évi CXLIV. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
67939
2013. évi CXLV. törvény
A villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról
67956
344/2013. (IX. 27.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
67969
19/2013. (IX. 27.) MNB rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról
67972
56/2013. (IX. 27.) NFM rendelet
A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról
67978
57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet
A bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról
67979
58/2013. (IX. 27.) NFM rendelet
Egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról
67981
86/2013. (IX. 27.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról
67984

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.