A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381656. látogatója

Budapest

2013. szeptember 25.,

szerda


 

157. szám


 

Ára: 6400 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
338/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
67681
339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
67685
340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól
67690
341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól
67710
342/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
67719
343/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
Egyes elektronikus hírközlési tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
67722
13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról
67723
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
67735
15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
A rádióamatőr szolgálatról
67753
16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról
67784
53/2013. (IX. 25.) NFM rendelet
Egyes elektronikus hírközlési tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
67787
54/2013. (IX. 25.) NFM rendelet
A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet hatályon kívül helyezéséről
67787
55/2013. (IX. 25.) NFM rendelet
A rádióamatőr szolgálatról szóló 6/2006. (V. 17.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről
67788
85/2013. (IX. 25.) VM rendelet
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról
67788
23/2013. (IX. 25.) AB határozat
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 14. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, további rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról, valamint alkotmányjogi panaszok elutasításáról és visszautasításáról
67795
1669/2013. (IX. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról
67817
1670/2013. (IX. 25.) Korm. határozat
A logisztika ágazat 2014–2020 közötti szakpolitikai stratégiája elfogadásáról
67818
1671/2013. (IX. 25.) Korm. határozat
Az állami ménesek egységes és hatékony állami irányításának kialakításáról
67819

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.