A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380406. látogatója

Budapest

2013. szeptember 17.,

kedd


 

151. szám


 

Ára: 2900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
333/2013. (IX. 17.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
66841
21/2013. (IX. 17.) HM rendelet
A honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról
66842
82/2013. (IX. 17.) VM rendelet
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról
66869
1645/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosításáról
66876
1646/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A létesítménybiztosítással érintett ingatlanok körének bővítéséhez kapcsolódóan az Uniós Fejlesztések és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
66876
1647/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium közötti, az új NATO székház finanszírozásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
66879
1648/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház 2013. évi működéséhez szükséges források biztosítása érdekében a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint hosszú távú működéséhez szükséges további intézkedésekről
66881
1649/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A KEOP-7.1.3.0-2008-0027. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012.) számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
66883
1650/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0013. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0017.) számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
66884
1651/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 azonosító számú („Baja fesztivál-város turisztikai háttér infrastruktúrájának komplex fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
66885
1652/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 azonosító számú („Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
66887
1653/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A TIOP-1.3.2-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban” című kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
66889
1654/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program keretében egyes hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról
66892
1655/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
66898
1656/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
Az ÉAOP-5.1.2/C-11-2012-0008 azonosító számú („A Debreceni Vízmű Zrt. Vekeri-tavi pihenőközpont és Lovász-zugi földmedrű szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című) projekttel összefüggésben a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
66898
1657/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
A másodfokú építésügyi hatósági szervezetrendszer átalakításával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
66899
1658/2013. (IX. 17.) Korm. határozat
Az egészségügyi gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai 2013. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
66901
116/2013. (IX. 17.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
66903

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.