A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380649. látogatója

Budapest

2013. szeptember 10.,

kedd


 

147. szám


 

Ára: 2900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
51/2013. (IX. 10.) BM rendelet
Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet módosításáról
66643
52/2013. (IX. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet módosításáról
66644
63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet
A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet és a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendeletmódosításáról
66644
64/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
66645
76/2013. (IX. 10.) VM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
66647
77/2013. (IX. 10.) VM rendelet
Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról
66648
78/2013. (IX. 10.) VM rendelet
A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
66653
71/2013. (IX. 10.) OGY határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 95/2010. (X. 15.) OGY határozat módosításáról
66659
1630/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
A Santiago de Chilei Nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról
66659
1631/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
A szombathelyi sportcélú beruházásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről
66660
1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról
66660
1633/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
A forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalmazók forrásbevonásához egyedi állami kezességvállalásra történő felhatalmazásról
66666
1634/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
Az Õs-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
66666
1635/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritás keretének növeléséről
66667
1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
66705
1637/2013. (IX. 10.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-05/B, Co-06/A, Co-07 számú szerződések módosításainak jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról
66707

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.