A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380645. látogatója

Budapest

2013. szeptember 6.,

péntek


 

146. szám


 

Ára: 1150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2013. (IX. 6.) HM rendelet
Az egyes költségtérítésekről
66614
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról
66627
75/2013. (IX. 6.) VM rendelet
Az egyes állatjóléti támogatások feltételeiről szóló miniszteri rendeletek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításáról
66633
Köf. 5018/2013/6. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
66636

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.