A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381518. látogatója

Budapest

2013. szeptember 5.,

csütörtök


 

145. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
330/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet
A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
66531
331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet
A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól
66531
17/2013. (IX. 5.) MNB rendelet
Az „Eötvös József” ezüst emlékérme kibocsátásáról
66537
18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
66539
382/2013. (IX. 5.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történő kinevezésről
66569
383/2013. (IX. 5.) KE határozat
A Honvéd Vezérkar főnöke kinevezése módosulásának megállapításáról
66569
384/2013. (IX. 5.) KE határozat
Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
66570
385/2013. (IX. 5.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
66570
386/2013. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
66571
387/2013. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
66571
388/2013. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
66572
389/2013. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
66572
390/2013. (IX. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
66573
1607/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
Egyes minősített adatok felülvizsgálatának kezdeményezéséről
66573
1608/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről
66573
1609/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozatban foglalt határidőtől való eltérésről
66574
1610/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
66574
1611/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
66576
1612/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium peres ügyből eredő fizetési kötelezettségéhez szükséges forrás biztosításáról
66578
1613/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Választási Iroda feladatellátásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
66578
1614/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégiumi épületének felújításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
66580
1615/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
Az Ankarában létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről
66582
1616/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos további szükséges intézkedésekről
66584
1617/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A minisztérium működéséhez szükséges gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
66585
1618/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Oktatási Centruma létrehozásának támogatásáról
66587
1619/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével kapcsolatos egyes kérdésekről
66587
1620/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátása költségeinek fedezetéhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
66588
1621/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről
66590
1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
Az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról
66591
1623/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
Az egyes 2007–2013. évekre szóló operatív programok módosításáról
66594
1624/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési program előkészítéséről
66596
1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti időszakra érvényes regionális támogatási térképről, a Közép-magyarországi régió támogathatóságáról és a 2007–2013 között hatályos regionális támogatási térkép meghosszabbításáról
66597
1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2007–2008., 2009–2010. és 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
66597
1627/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
66609
1628/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú („Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban” című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
66611
1629/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
Az uniós forrásfelhasználást akadályozó jogszabály-módosítások előkészítéséről
66611
114/2013. (IX. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
66612
115/2013. (IX. 5.) ME határozat
A 132/2012. (XI. 6.) ME határozat módosításáról
66612

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.