A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2013. szeptember 3.,

kedd


 

144. szám


 

Ára: 1500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
66496
328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet
A vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
66496
329/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet
Egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
66502
17/2013. (IX. 3.) HM rendelet
Az étkezési utalvánnyal való ellátásról
66513
35/2013. (IX. 3.) NGM rendelet
Az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről
66514
1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról
66516
1600/2013. (IX. 3.) Korm. határozat
Az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság közútkezelői tevékenységének a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak történő átadásáról
66516
1601/2013. (IX. 3.) Korm. határozat
A dunai árvízi védekezési, vízkárelhárítási feladatokkal összefüggő kiadások finanszírozásáról
66517
1602/2013. (IX. 3.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó egyes előirányzatok címrendi besorolásának megváltoztatásáról
66517
1603/2013. (IX. 3.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
66518
1604/2013. (IX. 3.) Korm. határozat
A Zsámbék 856, 831 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő megszerzéséről, valamint az ingatlanok hasznosításáról
66519
1605/2013. (IX. 3.) Korm. határozat
A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításáról
66519
1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest – Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról
66520
139/2013. (IX. 3.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
66523
140/2013. (IX. 3.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata?
66524
141/2013. (IX. 3.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata?
66526

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.