A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381509. látogatója

Budapest

2013. augusztus 29.,

csütörtök


 

142. szám


 

Ára: 3250 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
66362
325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
A felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
66408
371/2013. (VIII. 29.) KE határozat
Rektori megbízásról
66414
1592/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat
A világörökségi gondnoksági feladatok ellátása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
66414
1593/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható állatfajok monitoring programjainak beindítása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
66416
1594/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosító számú („1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című) projekt támogatásának növeléséről
66418
1595/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról
66420
1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról
66426
1597/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
66430
111/2013. (VIII. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
66430
112/2013. (VIII. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
66430
113/2013. (VIII. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
66431

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.