A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2013. augusztus 28.,

szerda


 

141. szám


 

Ára: 4300 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A szakképzési megállapodásról
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
319/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
320/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
321/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A halgazdálkodási hatóságok kijelölésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet
Az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
1579/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1580/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átvétele érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1581/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1582/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A geszti Tisza kripta megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út kiépítése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
1583/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Miskolc–Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról
1584/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati felhívásra benyújtható projektjavaslatok jóváhagyásáról
1585/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
1586/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A TÁMOP-4.2.2.C-11/1-KONV számú („Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról
1587/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében egyes komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatását célzó projektek támogatásának jóváhagyásáról
1588/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV jelű („Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról
1589/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.6/12/1/A számú („Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról
1590/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0002 azonosító számú („A hajdúszoboszlói Hungarospa célcsoportorientált attrakciófejlesztése” című) projekttel összefüggésben a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
1591/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0009 azonosító számú („»Víz nélkül nincs élet, és víz nélkül nincs fejlődés sem« – Derecske város régi szennyvíztisztító telepének, szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című) projekttel összefüggésben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.