A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381301. látogatója

Budapest

2013. augusztus 27.,

kedd


 

140. szám


 

Ára: 5000 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról
66153
313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
66156
16/2013. (VIII. 27.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
66159
49/2013. (VIII. 27.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet és az Országgyűlési Õrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
66160
50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól
66164
62/2013. (VIII. 27.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
66167
50/2013. (VIII. 27.) NFM rendelet
A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról
66218
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
A hulladékjegyzékről
66220
1571/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú [„M86 gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna szakasz I. ütem megvalósítása Szeleste–Hegyfalu (84. sz. főúti csomópontig) a 98+300–105+800 km. sz. között” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
66251
1572/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0018 azonosító számú („31. sz. főút JNSZ megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
66253
1573/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0017 azonosító számú („62. sz. főút Seregélyes elkerülő szakasz építése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
66255
1574/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú („88. sz. főút 11,5 t burkolat megerősítés és fejlesztés 3,712–10,046 kmsz. – K088.02” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
66257
1575/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-11-2013-0012 azonosító számú („33. sz. főút Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakasz 11,5 tonnás burkolaterősítés 0+000–37+780 km szelvények között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
66259
1576/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú („86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasz” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0014 azonosító számú [„86. sz. főút 37,7–53 kmsz. 11,5 t burkolat erősítés (Vas megye)” című] projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
66261
1577/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
66263
1578/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezése során a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) közúti elemeinek felülvizsgálatáról
66266

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.