A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380407. látogatója

Budapest

2013. augusztus 12.,

hétfő


 

134. szám


 

Ára: 7800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
65638
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól
65768
11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól
65785
1523/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Mumbai Főkonzulátus nyitásához kapcsolódó feladatokról
65787
1524/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
65788
1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról
65793
1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról
65795
1527/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2013. évi kifizetésére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
65798
1528/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
A parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
65800
1529/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes és a Liget Budapest projektekhez kapcsolódó beruházások előkészítéséhez szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
65802
1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növeléséhez rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
65804

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.