A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381564. látogatója

Budapest

2013. augusztus 9.,

péntek


 

133. szám


 

Ára: 7800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről
65462
43/2013. (VIII. 9.) BM rendelet
A régészeti szempontból jelentős barlangok köréről
65481
44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról
65485
59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
65488
60/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet
Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról
65586
8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről
65590
31/2013. (VIII. 9.) NGM rendelet
A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról
65599
48/2013. (VIII. 9.) NFM rendelet
Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről
65605
49/2013. (VIII. 9.) NFM rendelet
Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról
65606
355/2013. (VIII. 9.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
65634
356/2013. (VIII. 9.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
65635

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.