A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2013. augusztus 7.,

szerda


 

132. szám


 

Ára: 3250 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről
65390
40/2013. (VIII. 7.) BM rendelet
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
65391
41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet
A 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról
65396
57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet
A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól
65399
58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet
Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról
65403
20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
65406
45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról
65433
46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról
65434
47/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet módosításáról
65436
105/2013. (VIII. 7.) ME határozat
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének felmentéséről és új elnökének kinevezéséről
65436
106/2013. (VIII. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
65436
3/2013. (VIII. 7.) BM határozat
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 320. § (6) bekezdésében meghatározott naptári nap közzétételéről
65437
119/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65438
120/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65439
121/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65440
122/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65442
123/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65443
124/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65444
125/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65445
126/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65446
127/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65447
128/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65448
129/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65449
130/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65451
131/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65452
132/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65453
133/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65454
134/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65455
135/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65456
136/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65457
137/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65458
138/2013. (VIII. 7.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
65458

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.