A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381027. látogatója

Budapest

2013. január 28.,

hétfő


 

13. szám


 

Ára: 1150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
888
16/2013. (I. 28.) Korm. rendelet
A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
909
1029/2013. (I. 28.) Korm. határozat
A lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról
910
1030/2013. (I. 28.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti előirányzat-maradvány átcsoportosításról
910

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.