A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380643. látogatója

Budapest

2013. július 26.,

péntek


 

128. szám


 

Ára: 2009 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricumról
64911
286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
64913
287/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
64922
288/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
64923
289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
64923
290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
64928
291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
64929
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
64933
293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
Az Országos Rendőr-főkapitányság "Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson" című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
64937
294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
64939
54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet
Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról
64943
342/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói felmentésről
64954
343/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói felmentésről
64954
344/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64954
345/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64955
346/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64955
347/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64955
348/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64956
349/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64956
350/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64956
351/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64957
352/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64957
353/2013. (VII. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
64957
1480/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
64958
1481/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
64958
1482/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
64959
1483/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A geszti Tisza-kastély felújításával kapcsolatos feladatokról
64961
1484/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A közép-európai térségre irányuló oktatási és kutatási tevékenységek támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
64961
1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő feladatai ellátásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
64963
1486/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
64965
1487/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú ("A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
64967
1488/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosító számú ("Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
64969
1489/2013. (VII. 26.) Korm. határozat
A KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú ("Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
64971
101/2013. (VII. 26.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között vízügyi együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
64973

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.