A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380641. látogatója

Budapest

2013. július 25.,

csütörtök


 

127. szám


 

Ára: 1500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
283/2013. (VII. 25.) Korm. rendelet
A  2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
64880
284/2013. (VII. 25.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
64880
2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelet
A földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól
64881
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról
64887
43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet
A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről
64893
44/2013. (VII. 25.) NFM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosításáról
64896
63/2013. (VII. 25.) VM rendelet
A szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól
64900
64/2013. (VII. 25.) VM rendelet
A Jász-Nagykun-Szolnok- és Zala Megyei Kormányhivatalok Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról
64903

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.