A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381659. látogatója

Budapest

2013. július 24.,

szerda


 

126. szám


 

Ára: 4300 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
278/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
64785
279/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
64789
280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
Egyes közúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
64790
281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
64797
282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet
A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és  az eljáró hatóságok kijelöléséről
64799
62/2013. (VII. 24.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
64804
1462/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
64828
1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A külföldi oktatói mobilitásról
64828
1464/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A Kormányzati Ügyfélvonal megújításáról
64829
1465/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
Az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsról
64829
1466/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat, az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
64830
1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról
64830
1468/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A víziközmű-szektor gazdálkodásával és integrációjával összefüggő költségvetési kérdésekről
64833
1469/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
64835
1470/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A BOSCH cégcsoport és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
64849
1471/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
64849
1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervében szereplő egy konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek nevesítésének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal összefüggő tartalék támogatási konstrukciókról
64851
1473/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról
64866
1474/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/2F-2008-0001 azonosító számú („Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó” című) nagyprojekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
64868
1475/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („26. sz. főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének és a vonatkozó nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról
64870
1476/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása, I. ütem” című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projektjavaslat Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről
64872
1477/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
Az NYDOP-2.1.1/F-11-2012-0019 azonosító számú („A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán” című) projekttel összefüggésben a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
64874
1478/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A TÁMOP-1.1.4-11/1/KMR-2011-0001 azonosító számú („Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
64874
1479/2013. (VII. 24.) Korm. határozat
A TIOP-2.2.7/07/2F Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban, illetve a TIOP-2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban konstrukciók keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
64876
99/2013. (VII. 24.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) közötti, a Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
64878
100/2013. (VII. 24.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között kötött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
64878

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.