A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381561. látogatója

Budapest

2013. július 19.,

péntek


 

124. szám


 

Ára: 6400 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról
64606
42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet
Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
64622
60/2013. (VII. 19.) VM rendelet
A 2013. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról
64630
61/2013. (VII. 19.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú támogatási, és  egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról
64701
19/2013. (VII. 19.) AB határozat
Az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. és 13. §-a hatálybalépésének felfüggesztéséről
64706
20/2013. (VII. 19.) AB határozat
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
64710
21/2013. (VII. 19.) AB határozat
A Fővárosi Bíróság 8.P.23.480/2011/3. számú, illetve a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.200/2011/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
64723
22/2013. (VII. 19.) AB határozat
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 152. § (1) bekezdése „a végrehajtható okirat csatolása nélkül” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
64739
339/2013. (VII. 19.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
64748
340/2013. (VII. 19.) KE határozat
Bírói felmentésről
64748
341/2013. (VII. 19.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
64749

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.