A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381619. látogatója

Budapest

2013. július 16.,

kedd


 

122. szám


 

Ára: 7450 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
64373
276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
A "GSV" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
64491
277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról
64493
6/2013. (VII. 16.) HM rendelet
A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról
64494
Köf. 5008/2013/6. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
64495
1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról
64499
1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról
64501
1444/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A minisztériumok működéséhez szükséges kiszolgáló tevékenység ellátása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról
64502
1445/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 azonosító számú ("Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
64504
1446/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0004 azonosító számú ("»A határ a csillagos ég« - A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése" című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
64504
1447/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú ("Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" című, az Európai Bizottság számára benyújtandó) nagyprojekt javaslatáról
64505
1448/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú ("A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
64507
1449/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12/B/2013-0009 azonosító számú ("Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és -elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
64509
1450/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0019 azonosító számú ("Lakossági épület energetikahatékonysági potenciál felmérése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
64511
1451/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0020 azonosító számú ("Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
64513
1452/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0044 azonosító számú ("Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program - Társasági Alprogram keretében 2014-2020 programozási időszakban" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
64515
1453/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú (a "Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
64517
1454/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Komplex rehabilitáció Gárdonyban" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
64519
1455/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program abszorpciós célú intézkedési tervéről a TÁMOP 1. prioritás vonatkozásában
64521
1456/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosító számú (a "KoopeRáció+ - Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
64523
1457/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
64525
1458/2013. (VII. 16.) Korm. határozat
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma többletfeladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
64527
98/2013. (VII. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
64529
84/2013. (VII. 16.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
64529
85/2013. (VII. 16.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
64530
86/2013. (VII. 16.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
64531
87/2013. (VII. 16.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
64533
88/2013. (VII. 16.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
64534

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.