A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2013. július 15.,

hétfő


 

121. szám


 

Ára: 2900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
269/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény felmondásáról
64305
270/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
64305
271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
64306
272/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
64307
273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
64308
274/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
64309
50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
64311
51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről
64348
52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet
Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról
64351
39/2013. (VII. 15.) NFM rendelet
Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
64356
40/2013. (VII. 15.) NFM rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
64356
59/2013. (VII. 15.) VM rendelet
Az egyes miniszteri rendeletek módosításáról
64362
336/2013. (VII. 15.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
64366
337/2013. (VII. 15.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
64366
338/2013. (VII. 15.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
64367
1439/2013. (VII. 15.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátumok kialakításáról szóló 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról
64367
1440/2013. (VII. 15.) Korm. határozat
Az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai hatáskör és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feletti irányítási jogkör megváltoztatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
64368
1441/2013. (VII. 15.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritás-javaslatokról
64368
1/2013. (VII. 15.) NGM határozat
A Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés kiterjesztésének visszavonása
64369

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.