A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2013. július 12.,

péntek


 

120. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXXXI. törvény
Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
64222
2013. évi CXXXII. törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
64230
2013. évi CXXXIII. törvény
A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
64231
2013. évi CXXXIV. törvény
Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
64268
2013. évi CXXXV. törvény
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
64270
2013. évi CXXXVI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
64299
38/2013. (VII. 12.) NFM rendelet
A radioaktív és a nukleáris anyagok nyilvántartásáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
64302

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.