A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381303. látogatója

Budapest

2013. január 25.,

péntek


 

12. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet
A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
872
14/2013. (I. 25.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
875
1/2013. (I. 25.) BM rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
876
1024/2013. (I. 25.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közötti, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti megbízási szerződés megkötéséről a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás átadása érdekében
878
1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat
A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című programmal kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
878
1026/2013. (I. 25.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
881
1027/2013. (I. 25.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
884
1028/2013. (I. 25.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
886
8/2013. (I. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
886

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.