A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. július 10.,

szerda


 

118. szám


 

Ára: 3250 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról
64003
261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
64004
262/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet
Az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
64005
49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról
64008
325/2013. (VII. 10.) KE határozat
Városi cím adományozásáról
64033
326/2013. (VII. 10.) KE határozat
Nyugállományú dandártábornok lefokozásának megállapításáról
64034
327/2013. (VII. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
64034
328/2013. (VII. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
64035
329/2013. (VII. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
64035
330/2013. (VII. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
64036
331/2013. (VII. 10.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
64037
332/2013. (VII. 10.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
64037
333/2013. (VII. 10.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
64038
334/2013. (VII. 10.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
64038
335/2013. (VII. 10.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
64039
1417/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
Az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
64039
1418/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terveivel, valamint a NATO/EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2084/2008. (VII. 8.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
64040
1419/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A honvédelmi tárca 10 éves stratégiai terve jóváhagyásának rendjéről, valamint a NATO és EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról
64040
1420/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A honvédelmi tárca 2013–2022. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú, stratégiai tervének fő irányairól szóló jelentés elfogadásáról és a szakpolitikai stratégia kidolgozásáról
64041
1421/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről
64041
1422/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
Mohács város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
64042
1423/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges intézkedésekről
64042
1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
64043
1425/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
64047
1426/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
64048
1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
64049
1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akcióterve módosításáról
64057
1429/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 azonosító számú („A munkáért!” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
64071
1430/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” tárgyában a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a TÓTH T. D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 3. számú szerződésmódosítása szövegének jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról
64073
1431/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése megvalósításához szükséges beruházási források biztosításáról
64073
1432/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
Fehér Béla Kossuthkifli című regénye alapján 6 részes történelmi tv-filmsorozat készítésének támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
64074

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.