A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380644. látogatója

Budapest

2013. július 3.,

szerda


 

114. szám


 

Ára: 1500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
251/2013. (VII. 3.) Korm. rendelet
A PÁPAI HÚS 1913 Kft.-nek és a PÁPA-SER Kft.-nek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
63414
5/2013. (VII. 3.) HM rendelet
Az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról
63415
29/2013. (VII. 3.) NGM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
63419
37/2013. (VII. 3.) NFM rendelet
A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása 2013. évi igénybevételének részletes szabályairól
63421
18/2013. (VII. 3.) AB határozat
Alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő elvi vélemény nyilvánításáról
63432
315/2013. (VII. 3.) KE határozat
Hivatásos állományba történő visszavételről
63440
316/2013. (VII. 3.) KE határozat
Vezérezredesi előléptetésről
63440
1411/2013. (VII. 3.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Magyar Természetjáró Szövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról
63441
1412/2013. (VII. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Budapesti Music Center működésének támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározatok módosításáról
63444
92/2013. (VII. 3.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
63446

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.