A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381516. látogatója

Budapest

2013. július 2.,

kedd


 

113. szám


 

Ára: 2900 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
245/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
63352
246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
A kozmetikai termékekről
63352
247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
63367
248/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
63368
249/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
63369
250/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
Egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
63370
35/2013. (VII. 2.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
63372
1391/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
Magyarországnak az Európai Ûrügynökséghez (ESA) való csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről
63373
1392/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői és Magyarország fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
63373
1393/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A Wekerle Terv - a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája végrehajtásának a 2013. évre vonatkozó kormányzati intézkedési tervéről
63374
1394/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez kapcsolódó további intézkedésekről
63378
1395/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
63379
1396/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásáról
63380
1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról
63381
1398/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről szóló 1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
63383
1399/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A Heves Megyei Önkormányzat feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
63383
1400/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum 2013. évi további fenntartása, működtetése érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
63385
1401/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
63387
1402/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a Magyar Tudományos Akadémia "Q2" beruházás támogatási formájának vissza nem térítendő támogatásra történő megváltoztatásáról
63389
1403/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
Az "M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között" című nagyprojekt műszaki tartalom bővüléséről, és a nagyprojektet jóváhagyó határozat módosítására vonatkozó kérelem Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról
63389
1404/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003 azonosító számú ("Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
63390
1405/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0011 azonosító számú ("Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében"című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról
63392
1406/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A KEOP-7.9.0/12-2013-0010 azonosító számú ("Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program stratégiai projekt-előkészítés dokumentáció" című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról
63394
1407/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, ("445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz" című) kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
63396
1408/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 azonosító számú ("Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése" című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
63398
1409/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
63400
1410/2013. (VII. 2.) Korm. határozat
A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [a "Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)"című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
63402
90/2013. (VII. 2.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán Barcs és Terezino Polje között tervezett új gyorsforgalmi összeköttetés megvalósításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
63404
91/2013. (VII. 2.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
63404
56/2013. (VII. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63405
57/2013. (VII. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63406
58/2013. (VII. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63407
59/2013. (VII. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63408
60/2013. (VII. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63409
61/2013. (VII. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63410
62/2013. (VII. 2.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
63411

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.