A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2013. június 30.,

vasárnap


 

111. szám


 

Ára: 9200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXXII. törvény
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
63137
2013. évi CXXIII. törvény
Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról
63161
2013. évi CXXIV. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
63163
232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról
63167
233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről
63172
234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
63175
235/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
63177
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről
63178
237/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
63186
238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról
63187
239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
63207
240/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
63207
241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
63208
242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
63210
243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól
63210
244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről
63212
34/2013. (VI. 30.) BM rendelet
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról
63217
10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet
A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről
63230
11/2013. (VI. 30.) KIM rendelet
Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosításáról
63256
36/2013. (VI. 30.) NFM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról
63260
1383/2013. (VI. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
63336
1384/2013. (VI. 30.) Korm. határozat
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kamattámogatáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról
63336
1385/2013. (VI. 30.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2013. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
63338
1386/2013. (VI. 30.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének módosításáról szóló 1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
63341
1387/2013. (VI. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet információs társadalom-fejlesztéssel kapcsolatos feladataival összefüggő egyes feladatokról és kormányhatározatok módosításáról
63341
1388/2013. (VI. 30.) Korm. határozat
A Normafa Park beruházás megvalósításáról
63342

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.