A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380410. látogatója

Budapest

2013. június 29.,

szombat


 

110. szám


 

Ára: 8850 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről
62848
9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és más törvényi rendelkezések hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
62868
28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet
A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról
62991
56/2013. (VI. 29.) VM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről
63092
57/2013. (VI. 29.) VM rendelet
Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
63129

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.