A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2013. január 23.,

szerda


 

11. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2013. (I. 23.) EMMI rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet módosításáról
856
2/2013. (I. 23.) AB határozat
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezései és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról, valamint alkotmányos követelmény megállapításáról
857
18/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
864
19/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
864
20/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
864
21/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
865
22/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
865
23/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
865
24/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
866
25/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
866
26/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
866
27/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
867
28/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
867
29/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
867
30/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói kinevezésről
868
31/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
868
32/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
868
33/2013. (I. 23.) KE határozat
Bírói felmentésről
869
1023/2013. (I. 23.) Korm. határozat
A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról szóló 1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
869
7/2013. (I. 23.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az egészségügyi és orvostudományi kormányközi együttműködési megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
870

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.