A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381661. látogatója

Budapest

2013. június 28.,

péntek


 

109. szám


 

Ára: 5350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
62725
231/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
62729
29/2013. (VI. 28.) BM rendelet
A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról
62730
30/2013. (VI. 28.) BM rendelet
A rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
62740
31/2013. (VI. 28.) BM rendelet
Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
62745
32/2013. (VI. 28.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
62749
33/2013. (VI. 28.) BM rendelet
Egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
62753
23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
62756
24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli minőségellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetéséről
62758
25/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról
62759
26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet módosításáról
62759
27/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról
62768
35/2013. (VI. 28.) NFM rendelet
Az atomenergiáról szóló törvény alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettség teljesítésének módjáról
62837
49/2013. (VI. 28.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
62838
50/2013. (VI. 28.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
62839
51/2013. (VI. 28.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
62840
52/2013. (VI. 28.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
62841
53/2013. (VI. 28.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
62842
54/2013. (VI. 28.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
62843
55/2013. (VI. 28.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
62844

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.