A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381658. látogatója

Budapest

2013. június 27.,

csütörtök


 

108. szám


 

Ára: 5000 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXII. törvény
A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
62615
2013. évi CXIII. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
62618
2013. évi CXIV. törvény
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
62619
2013. évi CXV. törvény
Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
62624
2013. évi CXVI. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról
62631
2013. évi CXVII. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
62639
2013. évi CXVIII. törvény
Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról
62641
2013. évi CXIX. törvény
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
62673
2013. évi CXX. törvény
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
62674
2013. évi CXXI. törvény
A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról
62674
229/2013. (VI. 27.) Korm. rendelet
A vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
62684
27/2013. (VI. 27.) BM rendelet
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez és az önkormányzati felzárkóztatási támogatáshoz kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
62686
28/2013. (VI. 27.) BM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2013. évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról
62687
45/2013. (VI. 27.) EMMI rendelet
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításáról
62689
22/2013. (VI. 27.) NGM rendelet
A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet és a jövedéki adóról és   jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
62690
34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról
62694
55/2013. (VI. 27.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról
62698
20 Köf. I. 5020/2013/5. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
62700
1369/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról
62704
1370/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
62704
1371/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
Az Agrárgazdasági Tanácsról
62705
1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
A Bor Eredetvédelmi Tanácsról
62705
1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
A Higiéniai Munkacsoportról
62707
1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról
62707
1375/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Környezetvédelmi Program Tárcaközi Bizottságról
62708
1376/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
A Növényi Génbank Tanácsról és szakági munkabizottságairól
62709
1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról
62710
1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
Az Országos Erdő Tanácsról
62712
1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról
62713
1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
Az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról
62714
1381/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
Az Õshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsáról
62716
1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat
A vízgazdálkodási tanácsokról
62717

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.