A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2013. június 26.,

szerda


 

107. szám


 

Ára: 2200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi CXI. törvény
A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
60570
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
62568
44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról
62589
7/2013. (VI. 26.) KIM rendelet
A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet módosításáról
62593
1/2013. (VI. 26.) KüM rendelet
A külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2009. (III. 10.) KüM rendelet módosításáról
62593
17/2013. (VI. 26.) AB határozat
Az Alaptörvény 23. cikk (2) bekezdésének értelmezéséről
62595
Köf. 5014/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
62600
Köf. 5016/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
62603
312/2013. (VI. 26.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
62608
313/2013. (VI. 26.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
62608
314/2013. (VI. 26.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
62609
1368/2013. (VI. 26.) Korm. határozat
Az egyéni nemzetközi beosztásokban szolgálatot teljesítő magyar katonáknak a NATO és EU döntésén alapuló műveletekre történő vezénylésének engedélyezéséről
62610
87/2013. (VI. 26.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Angola Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
62610
88/2013. (VI. 26.) ME határozat
Kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról
62611
89/2013. (VI. 26.) ME határozat
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének kinevezéséről
62611

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.