A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381655. látogatója

Budapest

2013. június 21.,

péntek


 

102. szám


 

Ára: 6750 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi XCVII. törvény
A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
55349
2013. évi XCVIII. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
55391
2013. évi XCIX. törvény
A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
55421
2013. évi C. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról
55427
2013. évi CI. törvény
Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
55427
2013. évi CII. törvény
A halgazdálkodásról és a hal védelméről
55444
213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról
55466
214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól
55467
215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról
55469
216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelv szerinti jelentéstételi, önellenőrzési és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények nemzeti jogba való átültetését szolgáló módosításáról
55471
217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
55472
218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
55479
4/2013. (VI. 21.) HM rendelet
A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002 (V. 10.) HM rendelet módosításáról
55486
32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról
55486
33/2013. (VI. 21.) NFM rendelet
A radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről
55487
1352/2013. (VI. 21.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
55495
1353/2013. (VI. 21.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról
55495
86/2013. (VI. 21.) ME határozat
A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló Belső Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
55496

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.