A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381558. látogatója

Budapest

2013. június 20.,

csütörtök


 

101. szám


 

Ára: 5700 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LXXXVII. törvény
Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
55219
2013. évi LXXXVIII. törvény
A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
55225
2013. évi LXXXIX. törvény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
55247
2013. évi XC. törvény
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
55259
2013. évi XCI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
55262
2013. évi XCII. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
55263
2013. évi XCIII. törvény
Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
55270
2013. évi XCIV. törvény
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról
55318
2013. évi XCV. törvény
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
55320
2013. évi XCVI. törvény
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
55320
24/2013. (VI. 20.) BM rendelet
A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról
55322
16/2013. (VI. 20.) AB határozat
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
55324
59/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
55344
60/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
55344
61/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
55345
62/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Sebestyén László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
55345
63/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Selmeczi Gabriella országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
55345
64/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
55346

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.