A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381303. látogatója

Budapest

2013. június 19.,

szerda


 

100. szám


 

Ára: 6750 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet
A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról
55062
211/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
55062
212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet
A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről
55063
42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelet
A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról
55070
308/2013. (VI. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
55072
309/2013. (VI. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
55072
310/2013. (VI. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
55072
311/2013. (VI. 19.) KE határozat
Bírói kinevezésről
55073
1346/2013. (VI. 19.) Korm. határozat
A Közösségi Foglalkoztatási Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
55073
1347/2013. (VI. 19.) Korm. határozat
Egyes, a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
55074
1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat
Az elektronikus útdíjrendszer kialakításához kapcsolódó, a rendszer biztonságos üzemeltethetőségét biztosító beruházások, hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása, valamint a bírságbevételek kezelését ellátó központ kialakítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
55077
1349/2013. (VI. 19.) Korm. határozat
A nemesgörzsönyi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér befejezéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról
55079
1350/2013. (VI. 19.) Korm. határozat
A közforgalmú gyógyszertárakban a többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését célzó további feladatról
55081
1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozat
Az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013–2016 közötti Nemzeti Stratégiáról
55081
84/2013. (VI. 19.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
55162
85/2013. (VI. 19.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
55162
Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
55163

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.