A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2013. január 22.,

kedd


 

10. szám


 

Ára: 1150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet
Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
834
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
838
Köf. 5076/2012/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
849
1021/2013. (I. 22.) Korm. határozat
Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján folyósított juttatás összegének megemeléséről
852
1022/2013. (I. 22.) Korm. határozat
A Jabil Circuit Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
852
6/2013. (I. 22.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
853

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.