A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. július 23.,

hétfő


 

98. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXIV. törvény
Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről
14124
2012. évi CXV. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
14128
2012. évi CXVI. törvény
A pénzügyi tranzakciós illetékről
14132
2012. évi CXVII. törvény
Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
14135
2012. évi CXVIII. törvény
Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
14167
2012. évi CXIX. törvény
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
14183
2012. évi CXX. törvény
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
14208
2012. évi CXXI. törvény
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról
14228
2012. évi CXXII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és aCseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről
14229
170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
14234
20/2012. (VII. 23.) NGM rendelet
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról
14235

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.